Menu

Tel.: 0478 29 77 47

Prijskaartje

 

Prijs voor de opvang:

De prijs die je per opvangdag betaalt is 27 euro/dag/kindje. voor een halve opvangdag (minder dan 5 uren) betaal je 17 euro per dag.

Vanaf januari 2019 betaalt Kind en Gezin 3.17 euro per dag per kindje terug aan de gezinnen, de helft voor een halve dag. Vandaar je op het factuur 30euro per dag terug kan vinden per volle dag en 18.5euro per halve dag.

Ons minimum op te nemen opvangdagen is 1 dag per week. (1 volle dag of 2 halve).
De kosten kan je fiscaal inbrengen met een max. van 11,20euro per dag per kind.

Ouders die in Nederland werken kunnen via de belastingsdienst in Nederland Kinderopvangtoeslag aanvragen.

 

Wij werken met het principe van Kind en Gezin "bestellen is betalen".

Je hebt recht op een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. Dit zijn dagen die je gereserveerd hebt waarop het kind afwezig kan zijn zonder dat je moet betalen. Het maakt niet uit om welke reden je kind afwezig is. Bijvoorbeeld: een baby is enkele dagen ziek thuis (ook met doktersbriefje!), je neemt een snipperdag, je kindje gaat eens een dagje naar oma, …

Je hebt recht op minimum 18 dagen per volledig kalenderjaar en voor een voltijds opvangplan;

Een voltijds opvangplan is een opvangplan van minstens 5 dagen per week, waarbij er per dag meer dan 5 uur kinderopvang is;

Als je geen voltijds opvangplan hebt, dan zal dit aantal dagen verhoudingsgewijs verminderen.

Bij minder dan 2.5 opvangdagen, zijn er geen respijtdagen.

 

Ook tijdens de collectieve sluitingsdagen van de opvang moet je niet betalen. Ze zijn niet inbegrepen in het minimum van 18 dagen. 

Aantal opvangdagen per week:

Aantal afwezigheidsdagen per jaar:

5

18

4.5

17

4

15

3.5

13

3

11

2.5

9

 

Mocht je om eender welke reden toch je dagen volgens het opvangplan eenmalig willen wisselen, dan kan dit in samnspraak met de jufkes als de capaciteit het toelaat. We dienen deze wissel 1 maand vooraf te weten. Ook dan geldt de regel "bestellen is betalen". 

 

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren via onze contactpagina. U vindt er ook de openingsuren van ons kinderdagverblijf.

 

 

inschrijvingen die gebeurd zijn VOOR september 2016:

Wij werken met het principe van Kind en Gezin "bestellen is betalen".

Volgens je dagtarief en je opvangplan wordt een vast maandelijks bedrag berekend dat voor aanvang van de betreffende opvangmaand moet zijn betaald per overschrijving of domiciliëring.

Voorbeeld: uw kindje komt 4 volle dagen per week aan een tarief van 28€/dag:

Berekening:

4 dagen x 28€ x (*52-8) weken ÷ 12maanden= 410.66€/maand. Dit is een vast maandbedrag dat maandelijks (dus ook in de vakantiemaanden, ook als je kindje voor eender welke reden niet inons kinderdagverblijf aanwezig is.) zal worden betaald. Op deze manier worden de opvangkosten verdeeld over het ganse jaar en weet u vooraf duidelijk het vaste te betalen bedrag.
Deze kosten kan je fiscaal inbrengen met een max. van 11,20euro per dag per kind.

 

*52 -8: 4 weken sluiting, 4 weken voor extra dagen zoals snipperdag, extra verlof of ziekte. 

Bij het laattijdig of niet betalen van de rekening zullen wij U hierover contacteren. Bij een tweede en schriftelijke waarschuwing hebben wij het recht om het contract vroegtijdig stop te zetten.

Bij wanbetaling kunnen er incassokosten gevraagd worden.

Contacteer ons

Kribbeliet Oud-Turnhout

Kerkstraat 35/1
2360 Oud -Turnhout - Belgiƫ

Gsm: 0478 29 77 47
info@nininakri.eu
BTW BE0543 565 729
Back to Top